~$LICA

$LICA dikenali sebagai Logistic Interface Computive Automation, ialah aplikasi yang melibatkan pengumpulan data dan memantau sumber item dan logistik dalam bentuk rantaian bekalan. Setiap proses pengumpulan data hendaklah dilakukan secara automatik yang membolehkan data dipantau dalam masa nyata. Aplikasi LICA ini mampu menjana rangkaian rantaian bekalan yang membolehkan pengesanan menjadi lebih mudah dan mampu memantau aliran aktiviti rangkaian bekalan dalam masa nyata. Diilhamkan oleh metodologi 'Automated Data Gathering and Development' di mana kebanyakan perancangan boleh dilaksanakan dengan cekap dengan pengumpulan data yang cekap.

Nama Kumpulan

Duckarts Studio

Pernyataan Masalah

Pernyataan Masalah 1

10,000 guru & 250,000 pelajar mendaftar

Purata masa yang dihabiskan dalam aplikasi ialah 57 minit setiap pengguna sehari

Lebih daripada 1 juta soalan dijawab dalam Aplikasi PANDAI setiap bulan.

Sejumlah RM8.5 juta pelaburan peringkat awal daripada pelabur global

Shopping Basket