Drone Detection System (DDS)

Penyelesaian DDS mengesan dron menggunakan Kamera Spesifikasi Tinggi (dengan pengimejan terma) dan sensor LiDAR. DDS A.I. Sistem Pemantauan dan Kawalan akan memproses sumber sensor. Pemberitahuan dan tindakan awal akan dilaksanakan sekali DDS mengesan penceroboh.

Nama Kumpulan

FlyBots Technology

Pernyataan Masalah

Pernyataan Masalah 5

10,000 guru & 250,000 pelajar mendaftar

Purata masa yang dihabiskan dalam aplikasi ialah 57 minit setiap pengguna sehari

Lebih daripada 1 juta soalan dijawab dalam Aplikasi PANDAI setiap bulan.

Sejumlah RM8.5 juta pelaburan peringkat awal daripada pelabur global

Pemenang yang Lepas

Shopping Basket