Pemenang Kohort 1

Pernyataan Masalah 1

~$LICA

Nama Kumpulan : Duckarts Studio

$LICA is known Logistic Interface Computive Automation, is an application that engage on data gathering and monitoring item resources and logistic in the form of supply-chain. Each data gathering process shall be done automatically which allows the data to be monitored in real-time. This LICA application is able to generates a network of supply-chain that allows the tracking to become much easier and able to monitor the flow of supply network activity in real-time. Inspired by ‘Automated Data Gathering and Development’ methodology where most planning can be execute efficiently with efficient data gathering.

Pernyataan Masalah 2

Kapitani

Nama Kumpulan : Kapitani Sdn. Bhd.

Kapitani Analytics Platform (KAP) bertujuan untuk menjadi aplikasi super pertanian yang menangani semua pertanian pihak berkepentingan iaitu petani kecil, penternak, akuakultur, penggubal dasar dan pengawal selia, keperluan. Oleh itu, ia adalah penting untuk memastikan integriti data yang dikumpul dan diagregatkan melalui saluran data KAP berada pada tahap standard dan ketepatan tertinggi. Kami melihat peluang dalam menggunakan Amalan Pertanian Baik Malaysia (MyGAP) Data pensijilan kerana ia adalah data yang disahkan, disahkan dan diaudit oleh Jabatan Pertanian Malaysia. daripada pemerhatian peringkat ladang, kami melihat potensi untuk menggunakan KAP sebagai platform untuk mendigitalkan MyGAP dan seterusnya boleh menambah baik penerimaan pensijilan.

Pernyataan Masalah 3

ExoRobo-Badang

Nama Kumpulan : Kapitani Sdn. Bhd.

Penggunaan eksoskeleton untuk membantu proses mengait buah sawit.

Pernyataan Masalah 4

ARTEMIS

Team Name : A2TECH SDN. BHD.

Ini adalah komponen utama ARTEMIS berdasarkan keperluan SNR :

1. Sekiranya tiada pencahayaan, dan semuanya boleh dilitupi lapisan tebal habuk kelabu, ia menjadikan keterlihatan sangat susah. Untuk menghalang lagi pengecaman mangsa, perancangan risiko yang berpotensi, pemetaan yang betul, penderia dan integrasi kecerdasan buatan diperlukan.

2. SNR akan memerlukan abah-abah keselamatan, di mana ia harus diganti dengan tali penghubung komunikasi yang kukuh cukup untuk bertindak sebagai tali keselamatan.

3. Robot SNR telah dibangunkan dengan kalis air yang mencukupi untuk membenarkan penyahcemaran dan beroperasi dalam air dan hujan.

4. Pengendali boleh menerima masa nyata daripada unit kawalan dan juga mengandungi keupayaan rakaman dan main balik video.

5. SNR mampu bekerja dengan kebolehan unggul untuk melentur, mencapai dan bekerja dalam ruang tertutup tanpa mengganggu persekitaran sekelilingnya.

Pernyataan Masalah 5

Drone Detection System (DDS)

Nama Kumpulan : FlyBots Technology

Penyelesaian DDS mengesan dron menggunakan Kamera Spesifikasi Tinggi (dengan pengimejan terma) dan sensor LiDAR. DDS A.I. Sistem Pemantauan dan Kawalan akan memproses sumber sensor. Pemberitahuan dan tindakan awal akan dilaksanakan sekali DDS mengesan penceroboh.