MYHackathon - Digitalising Government Services

MyPDK

MyPDK adalah platform yang dibuat khusus untuk Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) mengurus dan memperkemas Program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) mereka. PDK merupakan program yang diwujudkan oleh Jabatan Pembangunan Orang Kurang Upaya (JPPWD), Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM). Ia merupakan strategi dalam pembangunan komuniti setempat untuk pemulihan, latihan, pendidikan, penyamaan peluang dan integrasi sosial orang kelainan upaya (OKU). Matlamat MyPDK adalah untuk membolehkan Program PDK bergerak ke arah "tanpa kertas" dan mendigitalkan sepenuhnya spektrum hujung ke hujung pengurusan dan operasi Program PDK.

Nama Syarikat

Quad Lab Sdn Bhd

Tema

Prihatin Rakyat

Shopping Basket