Kapitani

Platform Analitis Kapitan (KAP) menyasarkan untuk menjadi aplikasi super pertanian yang menangani semua pihak berkepentingan pertanian iaitu petani kecil, penternak, akuakultur, penggubal dasar dan pengawal selia, keperluan.

Nama Kumpulan

Kapitani Sdn. Bhd.

Pernyataan Masalah

Pernyataan Masalah 2

10,000 guru & 250,000 pelajar mendaftar

Purata masa yang dihabiskan dalam aplikasi ialah 57 minit setiap pengguna sehari

Lebih daripada 1 juta soalan dijawab dalam Aplikasi PANDAI setiap bulan.

Sejumlah RM8.5 juta pelaburan peringkat awal daripada pelabur global

Shopping Basket