ExoRobo-Badang

Penggunaan eksoskeleton untuk membantu proses mengait buah sawit.

Nama Kumpulan

THE BADANGS

Pernyataan Masalah

Pernyataan Masalah 3

10,000 guru & 250,000 pelajar mendaftar

Purata masa yang dihabiskan dalam aplikasi ialah 57 minit setiap pengguna sehari

Lebih daripada 1 juta soalan dijawab dalam Aplikasi PANDAI setiap bulan.

Sejumlah RM8.5 juta pelaburan peringkat awal daripada pelabur global

Shopping Basket