MYHackathon - Digitalising Government Services

ARMS

AUGMENTED REALITY MANAGEMENT SYSTEM (ARMS) ialah penyelesaian yang dibina untuk Agensi MOSTI yang melibatkan orang ramai dalam Kandungan STI. Gabungan Gamifikasi, Pendidikan dan Analitis yang meningkatkan penglibatan Awam di Pusat Sains Negara dan Planetarium.

Nama Syarikat

Niutecs Ventures Sdn Bhd

Tema

Inovasi Asas Pembangunan

Menarik lebih daripada 3000 pelawat dalam tempoh 3 bulan dan 1400 pemain aktif semasa penutupan, walaupun kedua-dua Planetarium dan Pusat Sains Negara ditutup.

Tingkatkan Waktu Penglibatan sebanyak 4X di Planetarium dan Pusat Sains Negara

Tingkatkan Pulangan ke Pusat sebanyak 2X sekurang-kurangnya di Planetarium dan Pusat Sains Negara.
Shopping Basket